Chiński przemysł szkła płaskiego odnotowuje stabilny wzrost w 2019 r

Według Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) chiński przemysł szkła płaskiego odnotował w ubiegłym roku stabilny rozwój dzięki wysiłkom pogłębiania reformy strukturalnej po stronie podaży.

W 2019 r. Produkcja szkła płaskiego wyniosła 930 milionów skrzynek, co oznacza wzrost o 6,6 procent rok do roku, jak podało ministerstwo w internetowym oświadczeniu.

W rozbiciu na szkło hartowane i izolacyjne odnotowano wzrost produkcji odpowiednio o 4,4 procent i 7,6 procent rok do roku.

Średnie ceny fabryczne szkła płaskiego wyniosły 75,5 juana (około 10,78 USD) na skrzynkę wagową w tym okresie, co stanowi wzrost o 0,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynika z danych MIIT.

Pomimo presji spadkowej przychody operacyjne sektora wzrosły do ​​84,3 mld juanów, co stanowi wzrost o 9,8 procent rok do roku.

Jednak zdaniem branży ministerstwo odnotowało spadek zrealizowanych zysków i marży ze sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dane eksportowe MIIT pokazały, że wartość eksportu szkła płaskiego w 2019 r. Wyniosła 1,51 miliarda USD, co stanowi spadek o 3 procent rok do roku, podczas gdy wartość importu wzrosła o 5,5 procent do 3,51 miliarda USD.


Czas wysłania: 11 maja -2020